Piekarnia Bochen S-38

41-800, Zabrze
Ul. Wolności, 295
T. 271 16 18